(11) Gress,A - Klug,C [C55]
SLLWO 2003(B) (5), 29.12.2003

20480kB 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 Ne4 6.Nxd4 d5 7.Bb5 Bd7 8.Bxc6 bxc6 9.0-0 Be7 10.f3 Nc5 11.Nd2 0-0 12.N2b3 Ne6 13.Be3 Nxd4 14.Qxd4 f6 15.f4 Qb8 16.a4 Qb6 17.a5 Qxd4 18.Bxd4 fxe5 19.fxe5 a6 20.Nc5 Bg4 21.Rxf8+ Bxf8 22.Re1 Be7 23.Re3 Bxc5 24.Bxc5 Rb8 25.e6 Re8 26.e7 Kf7 27.h3 Bf5 28.Rf3 Ke6 29.g4 Bxc2 30.Rf8 Bg6 31.Kf2 h5 32.Kf3 hxg4+ 33.Kxg4 Bf7 34.Kg5 d4 35.Rxe8 Bxe8 36.Bxd4 Kxe7 37.Bxg7 Kf7 38.Be5 Kg8 39.Kf6 c5 40.Bxc7 Kh7 41.b3 Bb5 1/2-1/2