(5) Kreutzer,A - Daub,P [D40]
SLLWO 2003(B) (6), 29.12.2003

20480kB 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c5 5.e3 Nc6 6.Bd2 b6 7.Be2 Ba6 8.cxd5 Bxe2 9.Qxe2 Nxd5 10.dxc5 Bxc5 11.Qb5 Qd7 12.Rd1 Rd8 13.e4 Nxc3 14.bxc3 0-0 15.0-0 Na5 16.Qxd7 Rxd7 17.Bf4 Rfd8 18.Rxd7 Rxd7 19.h3 Rd3 20.Be5 f6 21.Bd4 Bxd4 22.cxd4 Nc6 23.Rc1 Nxd4 24.Nxd4 Rxd4 25.Rc8+ Kf7 26.Rc7+ Kg6 27.Rxa7 Rxe4 28.a3 Re1+ 29.Kh2 Rb1 30.Rb7 Rb3 31.a4 Ra3 32.Rxb6 Rxa4 33.Rxe6 Ra2 34.f3 h5 35.Rb6 Ra5 36.h4 Kf5 37.Rb4 Ra2 38.Kg3 Re2 39.Rb5+ Re5 40.Rxe5+ Kxe5 41.Kf2 Kf4 42.g3+ Kf5 43.Kg2 g5 44.hxg5 fxg5 45.Kh3 g4+ 46.fxg4+ hxg4+ 47.Kg2 Ke4 48.Kf2 1/2-1/2